agricultural loans consumer loans business loans HZM Loans

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

 • Մինչև 18% տարեկան
 • Մինչև 5 տարի ժամկետով
 • Մինչև 10.000 ԱՄՆ դոլար
Մանրամասն

Սպառողական

Վարկեր

 • 24% տարեկան
 • Մինչև 24 ամիս ժամկետով
 • Մինչև 1 միլիոն ՀՀ դրամ
Մանրամասն

Բիզնես

Վարկեր

 • Մինչև 18% տարեկան
 • Մինչև 5 տարի ժամկետով
 • Մինչև 10 000 ԱՄՆ դոլար
Մանրամասն

ՀԶՄ

Վարկեր

 • Մինչև 12% տարեկան
 • Մինչև 7 տարի ժամկետով
 • Մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ
Մանրամասն
Horizontal line

                                      

                                     

                             Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

      

      << Նոր Հորիզոն >> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն հաստատելով իր պատրաստակամությունը ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքականությանը` չկատարված վարկային պարտավորությունների պատճառով հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների զիջման վերաբերյալ, ընկերության վարկառուներին առաջարկվում է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ներկայանալ ընկերության գլխամասային գրասենյակ` վերը նշված հարցերի, ինչպես նաև առաջացած պարտավորությունների  կատարման վերաբերյալ բանակցելու նպատակով:

                 

                  

       Ընկերության տնօրինություն