horizontal line Vertical Line
Մեր Մասին Ընդհանուր Տեղեկություններ Վարչակազմակերպչական կառուցվածքը Ղեկավար Կազմ Մեր նվաճումները Թափուր Աշխատատեղեր

Ղեկավար Կազմ

Պաշտոն Անուն, Ազգանուն Ծննդյան ամսաթիվը Կենսագրություն
Լուծարային հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Սարգսյան 05.01.1982թ
Լուծարային հանձնաժողովի անդամ Գոռ Մովսեսյան 04.11.1970թ Դիտել
Լուծարային հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Հակոբյան 05.09.1968թ
Գլխավոր հաշվապահ Արմեն Վարդանյան 06.02.1968թ
       
Թարմացվել է`