agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line Vertical Line
Մեր Մասին Ընդհանուր Տեղեկություններ Վարչակազմակերպչական կառուցվածքը Վկայական/Լիցենզիա Կանոնադրություն Ղեկավար Կազմ Մեր նվաճումները Թափուր Աշխատատեղեր

Թափուր Աշխատատեղեր

"Նոր Հորիզոն" ՈՒնիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում որակավորում ունեցող հաշվապահի

Աշխատանքի պայմաններ՝ մշտական
Աշխատանքի տեսակը՝ ամբողջ դրույք
Գտնվելու վայրը՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ մրցակցային

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Ընկերության ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում
 • Ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
 • Ամսական և եռամսյակային, տարեկան, ԿԲ և հարկային հաշվետվությունների կազմում,
 • Աշխատավարձի և արձակուրադյինների հաշվարկում,
 • դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում,
 • Ներքին հաշվապահական ձևակերպումներ,

Պարտադիր պայման՝

Գլխավոր հաշվապահի և/կամ գլխավոր հաշվապահի տեղակալի որակավորում, տրված՝ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կամ Հայաստանի Բանկերի միության կողմից

Անհրաժեշտ հմտություններ՝

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն` ՀԾ-Բանկ և ՀԾ-Հաշվապահ, MS-Office և այլն
 • Վերլուծական հմտություններ
 • Անգլերեն և ռուսաց լեզուների պարտադիր իմացություն

Դիմելու կարգը՝

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը support@norhorizon.am էլ հասցեին: Խնդրում ենք նամակը վերնագրել "Հաշվապահ": Միայն նախնական ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

"Նոր Հորիզոն" ՈՒնիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում որակավորում ունեցող ներքին աուդիտորի

Աշխատանքի պայմաններ՝ մշտական
Աշխատանքի տեսակը՝ ամբողջ դրույք
Գտնվելու վայրը՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ մրցակցային

Պարտադիր պայման՝

Վերստուգողի և/կամ աուդիտորի որակավորում, տրված՝ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կամ Հայաստանի Բանկերի միության կողմից

Անհրաժեշտ հմտություններ՝

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն` ՀԾ-Բանկ և ՀԾ-Հաշվապահ, MS-Office և այլն
 • Վերլուծական հմտություններ
 • Անգլերեն և ռուսաց լեզուների պարտադիր իմացություն

Դիմելու կարգը՝

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը support@norhorizon.am էլ հասցեին: Խնդրում ենք նամակը վերնագրել "Ներքին աուդիտոր": Միայն նախնական ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Թարմացվել է`