agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line Vertical Line
Հիմնադիրներ և Ներդրողներ Հիմնադիրներ Ներդրողներ Բաժնետերերի համար Ընդհանուր Ժողով

Ներդրողներ

“Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, իր կանոնադրության համաձայն, հրապարակային օֆերտաների միջոցով փոխառություններ չի ներգրավում: Այնուամենայնիվ մի շարք սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ներդրողներ շահագրգիռ են փոխառություններ տրամադրելու ճանապարհով ներդրումներ ունենալ “Նոր Հորիզոն”-ի միկրոֆիանասական ծրագրերում:

Մեր գործընկերներն են`

Թարմացվել է`