agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal lineVertical Line
Վարկեր Ընդհանուր Տեղեկություններ Գյուղատնտեսական «ԿԻՎԱ» Ծրագիր Բնակարանների և Առանձնատների Վերանորոգում Սպառողական Բիզնես ՀԶՄ Առողջապահական վարկեր Ջերմ Օջախ Ուսանողական Գյուղական Տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր Ապահովագրական Ծառայություններ

Ձեռներեցության /բիզնես/ վարկեր
Հանդիսանում են Ընկերության կանոնադրական նպատակներն իրականացնելու կարևորագույն գործիք և կոչված են խթանելու փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացումը Երևանում և մարզերում:Վարկերը տրամադրվում են ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով: Ընդ որում արտարժույթով վարկերի համար սահմանված են անհամեմատ ավելի նպաստավոր պայմաններ մանրամասն
"ԿԻՎԱ" ծրագրով վարկեր
"Նոր Հորիզոնը"հանդիսանում է համաշխարհային Կիվա ցանցի առաջին գործընկերը Հայաստանում: Այս ծրագիրը նախատեսված է փոքր ձեռներեցության և գյուղատնտեսական ծրագրերի ֆինանսավորման համար` առաջարկելով համեմատաբար ցածր տոկոսադրույքներ: Ծրագիրը նաև նպատակ ունի ֆինանսավորել բնակչության առողջության վերականգնման, ուսանողական, սոցիալական և կենցաղային պահանջներից բխող ամենատարբեր գնումներ և կարիքներ: Ծրագրից օգտվելու միակ նախապայմանն այն է, որ Ընկերությունը վարկի օգտագորման արդյունքերի մասին տեղեկություններ և լուսանկարներ պետք է տեղադրի Կիվայի ինտերնետային կայքում:մանրամասն
Գյուղատնտեսական վարկեր
Մասնաճյուղային ցանցի միջոցով գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում` ապահովելու համար գյուղական համայնքների բնակիչների մուտքը ֆինանսկան շուկա: Վարկերը տրվում են գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերում ներդրումներ կատարելու և տնտեսությունն ընդլայնելու նպատակով` ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով: մանրամասն
Սպառաղական վարկեր
Նպատակ ունեն ֆինանսավորել բնակչության սոցիալական և կենցաղային պահանջներից բխող ամենատարբեր գնումներ և կարիքներ: Տրամադրվում են արագ, առանց փաստաթղթային քաշքշուկների, չեն պահանջում լրացուցիչ ծախսեր: Վարկերը տրամադրվում են միայն ՀՀ դրամով:մանրամասն
 
Բնակարանների և առանձնատների վերանորոգում
Հաբիթաթի ծրագրի շրջանակներում վարկերը տրամադրվում են տնտեսապես ակտիվ յուրաքանչյուր չափահաս կնոջ 18%-ով: Ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել ցածր եկամուտներ ունեցող, բայց վճարունակ կանանց կենցաղային պայմանները` ֆինանսական ռեսուրսներին զուգահեռ տրամադրելով նաև կամավորների օգնություն վերանորոգման աշխատանքերում: մանրամասն

“Հազարամյակի մարտահրավերներ” հիմնադրամի “Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն” ՊՀ-ի ծրագրի շրջանակներում վարկեր

 
ՀՀ ֆինանսական համակարգի թերևս ամենամատչելի վարկային պրոդուկտն է: Այս ծրագրով առաջարկվում են անհամեմատ ցածր տոկոսադրույքներ, երկար ժամկետներ և մեծ գումարներ: Ֆինանսավորվում են ինչպես խոշոր, այնպես էլ` փոքր ու միջին գյուղատնտեսական ծրագրերը: Վարկի արժույթը` ՀՀ դրամ:մանրամասն
“Գյուղական Տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր”

Ծրագիրը աշխատում է ԳԶՄՀ-IFAD և Համաշխարհային Բանկի /WORLD BANK/ Զարգացման Միջազգային Ընկերակցության /ԶՄԸ/ ֆինանսական աղբյուրների շրջանակներում: Ծրագիրը իրականացվում է ԳՖԿ-ԾԻԳ ՊՀ-ի միջոցով:

«Նոր Հորիզոն» ՈւՎԿ ՍՊԸ կողմից սույն ծրագրով տրամադրված փոխառությունները նպատակային են և նախատեսված են այն ծրագրերի համար, որոնք ուղղված են փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացմանը, ֆերմերների և գյուղական ձեռնարկատերերի՝ շուկաներից օգտվելու հնարավորությունների բարելավմանը, գյուղական տարածքներում շուկայական ուղվածություն ունեցող մասնավոր և հասարակական ներդրումների խթանմանը: մանրամասն

“Ջերմ Օջախ” Սոցիալական էներգաարդյունավետ բնակարանային ֆինանսավորման ծրագիր
“Ջերմ Օջախ” ծրագրի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքներին` իրականացնել բնակարանների վերանորոգում, բարելավել կենսապայմանները, նվազեցնել կոմունալ ծախսերը, ինչպես նաև խթանել էներգախնայող բնակարանային ֆոնդի զարգացումը Հայաստանի քաղաքներում և գյուղերում: մանրամասն
Թարմացվել է`