agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line

Կարգավորում

Օրենքներ

 • "Վարկային կազմակերպությունների մասին" ՀՀ օրենք
 • "Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին" ՀՀ օրենք
 • "Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին" ՀՀ օրենք
 • "Բանկային գաղտնիքի մասին" ՀՀ օրենք
 • "Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին" ՀՀ օրենք
 • "Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենք
 • Հայաստանի Հանրապետության Քաղացիական օրենսգիրք
 • "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենք
 • "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենք
 • "Դրամարկղային գործառնությունների մասին" ՀՀ օրենք
 • "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենք
 • "Հաշվապահական հաշվառման մասին" ՀՀ օրենք
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Կանոնակարգեր և այլ իրավական ակտեր

 • Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 13
 • Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 14
 • Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 15
 • Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 21
 • Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 21
 • Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 8/03
 • Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 8/05
 • Այլ իրավական ակտեր
 • Թարմացվել է`