Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line Vertical Line

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրելի° հաճախորդ, տեղեկացնում ենք, որ Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
Դատարան դիմելու դեպքում Ձեր և “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի միջև ծագած վեճը լուծում է դատարանը: Դուք կարող եք դիմել դատարան բողոքի քննության ցանկացած փուլում: Դատարանի վճիռը չի կարող վերանայվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելու դեպքում Ձեր և “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի միջև ծագած վեճը լուծում է Հաշտարարը` “Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի ծառայություններն անվճար են:
Բողոք ունենալու դեպքում Դուք նախևառաջ պետք է դիմեք “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ: “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանել Ձեր բողոքին: “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ պատասխանը ստանալուց հետո Դուք կարող եք դինել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:
Ֆինանսկան համակարգի հաշտարարը չի կարող քննել Ձեր բողոքը, եթե `
  1. Բողոք ներկայացնելուց հետո դեռ չի անցել 10 աշխատանքային օր և Դուք չեք ստացել “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի պատասխանը, կամ
  2. Դուք չեք պահանջում դրամական կամ այլ գույքային հատուցում, կամ
  3. Ձեր կողմից պահանջվող հատուցումը գերազանցում է 10 միլիոն դրամը (կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը), կամ
  4. “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի պատասխանը ստանալուց հետո անցել է ավելի քան վեց ամիս, կամ
  5. Ձեր կողմից բողոքարկվող գործողությունը կամ անգործությունը տեղի է ունեցել 2008թ. օգոստոսի 2-ից առաջ:
Զգուշացնում ենք նաև, որ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը չի կարող քննել Ձեր բողոքը, եթե այն քննվում է դատարանի (կամ արբիտրաժային տրիբունալի) կողմից կամ արդեն իսկ առկա է այդ բողոքի վերաբերյալ դատարանի (կամ արբիտրաժային տրիբունալի) վճիռը:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան
Հասցե` ՀՀ, 0010 ք. Երևան,
Մ. Խորենացի փողոց 15
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռ.` (+ 374 60) 70-11-11
Էլ. հասցե` info@fsm.am
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21
կայք` www.fsm.am
աշխ ժամերը` Երկուշաբթի-ուրբաթ`
9:00-ից մինչեւ 18:00,
Ընդմիջում` 13.00-14.00
Սիրելի հաճախորդ, հայտնում ենք Ձեզ, որ “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ չի հրաժարվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից: Դա նշանակում է, որ “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ կարող է որոշ դեպքերում դատական կարգով վիճարկել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից իր դեմ կայացված որոշումները:

Դուք կարող եք նաև բողոքներով դիմել Կենտրոնական բանկ: Տեղեկացնում ենք, որ Կենտրոնական բանկն իրավասու չէ լուծել Ձեր և “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի միջև վեճերը, սակայն կարող է “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի նկատմամբ կիրառել պատասխանատվության միջոցներ, եթե պարզվի, որ “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ խախտել է օրենքի պահանջները:

ՀՀ Կենտրոնական բանկ
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6
Հեռ.` /010/ 592-697
Էլ. հասցե` chairman@cba.am
Ֆաքս` / 010/ 565-496
կայք` www.cba.am

Հարգելի հաճախորդ, հայտնում ենք, որ եթե Ձեր և “Նոր Հորիզոն” ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է արբիտրաժային համաձայնություն, դա նշանակում է, որ “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրից բխող վեճերը ենթակա են լուծման արբիտրաժային տրիբունալի կողմից: Դուք գրկվում եք “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրից բխող վեճերի կապակցությամբ դատարան դիմելու իրավունքից: Արբիտրաժային տրիբունալի վճիռները, որպես կանոն, դատարանի կողմից վերանայման ենթակա չեն:

Թարմացվել է`