Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line Vertical Line

Հաճախորդի Իրավունքները

Հարգելի հաճախորդ, “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ ղեկավարությունը կարևորում է Ձեր կարծիքը և առաջարկությունները, ինչպես նաև բողոքները: Վստահ եղեք, որ Ձեր թե բանավոր և թե գրավոր կերպով շարադրված յուրաքանչյուր բողոք կամ առաջարկություն անպայման արձագանք կգտնի:

Գրավոր շարադրված առաջարկները և բողոքները ուղարկել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ էլ. փոստի հասցեին support@norhorizon.am կամ գրավոր ներկայացնել ընկերության գլխավոր գրասենյակ: Իսկ բանավոր առաջարկների և բողոքների դեպքում զանգահարել (+374 10) 29-73-79, 29-73-80 հեռախոսահամարներով:

Հայտարարություն`

Համաձայն “Վարկային կազմակերպությունների մասին” ՀՀ օրենքի 141 հոդվածի 3-րդ մասի, ցանկացած անձ կարող է դիմել “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ ստանալու.

  1. Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների /առնվազն վերջին տարեկան/ և դրանց վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճեները

  2. Ընկերության պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության պատճեները:
Նշված փաստաթղթերը տրամադրվում են գրավոր դիմումը Ընկերության գլխամաս ներկայացնելուց հետո` հնգօրյա ժամկետում` ԱՆՎՃԱՐ :
Թարմացվել է`