agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line Vertical Line
Մեր Մասին Առաքելությունը/Նպատակները Ընդհանուր Տեղեկություններ Վարչակազմակերպչական կառուցվածքը Վկայական/Լիցենզիա Կանոնադրություն Ղեկավար Կազմ Մեր նվաճումները Թափուր Աշխատատեղեր

Մեր առաքելությունը և նպատակները

Իր կանոնադրությամբ “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն որդեգրել է տնտեսական գործունեության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության հաղթահարմանը, փոքր և միջին ձեռներեցության ոլորտում ազատ և արդար մրցակցության հաստատմանը, հեռավոր և սահամանամերձ շրջաններում ֆիանանսական ծառայությունների նույնանման հասանելիության ապահովմանը նպաստելու առաքելություն:

Մեր նպատակներն են`

  • նպաստել Հայաստանի Հանրապերության բնակչության տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը` տրամադրելով փոխառու միջոցներ և խորհրդատվություն փոքր ու միջին ձեռնարկություններին:
  • նպաստել բնակչության սոցիալական վիճակի, կենսամակարդակի բարելավմանը, եկամուտների ավելացմանը, գործազրկության և միգրացիայի կրճատմանը` սպառողական, հիփոթեքային վարկեր և այլ ֆինանսական ծառայություններ տրամադրելու միջոցով:
  • օժանդակել այն տնտեսական ծրագրերի իրագործմանը, որոնց համար անհասանելի,կամ դժվար հասանելի են ֆինանսական այլ աղբյուրներ:
  • միևնույն ժամանակ, ելնելով առևտրային բնույթից` մեր նպատակն է տնտեսական գործունեության իրականացման ճանապարհով շահույթի ստացումը:
  • “Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն իր առաքելությունն ու կանոնադրական նպատակներն իրագործելու միջոց է ընտրել միկրոֆինանսավորումը:

    Թարմացվել է`