agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line Vertical Line
Վարկեր Ընդհանուր Տեղեկություններ Գյուղատնտեսական Բնակարանների և Առանձնատների Վերանորոգում Սպառողական Բիզնես ՀԶՄ Ապահովագրական Ծառայություններ

Ապահովագրական Ծառայություններ

Մտածելով մեր հաճախորդների մասին, նրանց ազատելով լրացուցիչ քաշքշուկներից և խնայելով նրանց ժամանակը` մեր ընկերությունը, հաճախորդի ցանկության դեպքում, ինքն է իրականացնում ապահովագրական պոլիսները ստանալու նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի և հայտերի հավաքումն ու պատրաստումը Հաճախորդի փոխարեն:

Մեր Ընկերությունը հանդիսանում է SIL INSURANCE ապահովագրական ընկերության գործակալ և իրականացնում ապահովագրության այն տարատեսակները, որոնք առաջարկում է SIL INSURANCE ապահովագրական ընկերության:

Պոլիսները տրվում են մեկ տարի ժամկետով:

Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել SIL INSURANCE ապահովագրական ընկերության ինտերնետային կայքը www.silinsurance.am:

Թարմացվել է`